Steel

Type steel is één van de 18 typen in Pokémon Go. De Pokémon van het type steel zijn sterk tegen Dark, Dragon en Fighting en ze zijn zwak tegen Poison en Steel. 2 Pokémon zijn van het type steel.

Steel Type

Sterk tegen: Rock, Fairy, Ice
Zwak tegen: Fire, Ground, Fighting

Charge Moves

Name Charge Atk CD EPS DPS
Flash Cannon
60 3.9 0 15.38
Iron Head
30 2 0 15
Magnet Bomb
30 2.8 0 10.71

Quick Moves

Name Charge Atk CD EPS DPS
Bullet Punch 10 1.2 8.33 8.33
Metal Claw 8 0.63 11.11 12.7
Steel Wing 15 1.33 9.02 11.28