Rock

Type rock is één van de 18 typen in Pokémon Go. De Pokémon van het type rock zijn sterk tegen Dark, Dragon en Fighting en ze zijn zwak tegen Poison en Steel. 11 Pokémon zijn van het type rock.

Rock Type

Sterk tegen: Fire, Flying, Bug, Ice
Zwak tegen: Water, Grass, Ground, Fighting

Charge Moves

Name Charge Atk CD EPS DPS
Ancient Power
35 3.6 0 9.72
Power Gem
40 2.9 0 13.79
Rock Slide
50 3.2 0 15.63
Rock Tomb
30 3.4 0 8.82
Stone Edge
80 3.1 0 25.81

Quick Moves

Name Charge Atk CD EPS DPS
Rock Throw 12 1 11.03 8.82