Ghost

Type ghost is één van de 18 typen in Pokémon Go. De Pokémon van het type ghost zijn sterk tegen Dark, Dragon en Fighting en ze zijn zwak tegen Poison en Steel. 3 Pokémon zijn van het type ghost.

Ghost Type

Sterk tegen: Psychic, Ghost
Zwak tegen: Ghost, Dark

Charge Moves

Name Charge Atk CD EPS DPS
Ominous Wind
30 3.1 0 9.68
Shadow Ball
45 3.08 0 14.61

Quick Moves

Name Charge Atk CD EPS DPS
Lick 5 0.5 12 10
Shadow Claw 11 0.95 8.42 11.58