Flying

Type flying is één van de 18 typen in Pokémon Go. De Pokémon van het type flying zijn sterk tegen Dark, Dragon en Fighting en ze zijn zwak tegen Poison en Steel. 19 Pokémon zijn van het type flying.

Charge Moves

Name Charge Atk CD EPS DPS
Aerial Ace
30 2.9 0 10.34
Air Cutter
30 3.3 0 9.09
Drill Peck
40 2.7 0 14.81
Hurricane
80 3.2 0 25

Quick Moves

Name Charge Atk CD EPS DPS
Peck 10 1.15 8.7 8.7
Wing Attack 9 0.75 9.33 12