Dark

Type dark is één van de 18 typen in Pokémon Go. De Pokémon van het type dark zijn sterk tegen Dark, Dragon en Fighting en ze zijn zwak tegen Poison en Steel. 0 Pokémon zijn van het type dark.

Dark Type

Sterk tegen: No record
Zwak tegen: No record

Charge Moves

Name Charge Atk CD EPS DPS
Dark Pulse
45 3.5 0 12.86
Night Slash
30 2.7 0 11.11

Quick Moves

Name Charge Atk CD EPS DPS
Bite 6 0.5 14 12
Feint Attack 12 1.04 9.62 11.54
Sucker Punch 7 0.7 12.86 10