Bug

Type bug is één van de 18 typen in Pokémon Go. De Pokémon van het type bug zijn sterk tegen Dark, Dragon en Fighting en ze zijn zwak tegen Poison en Steel. 12 Pokémon zijn van het type bug.

Bug Type

Sterk tegen: Grass, Psychic, Dark
Zwak tegen: Fire, Rock, Flying

Charge Moves

Name Charge Atk CD EPS DPS
Bug Buzz
75 4.25 0 17.65
Megahorn
80 3.2 0 25
Signal Beam
45 3.1 0 14.52
X-Scissor
35 2.1 0 16.67

Quick Moves

Name Charge Atk CD EPS DPS
Bug Bite 5 0.45 15.56 11.11
Fury Cutter 3 0.4 15 7.5